Bir medyum insanların gözünde yaptığı büyülerin alameti kadar değerli olur. Birçok kimse maalesef ki bazı cinlerin kendilerine yaptıkları oyunlardan dolayı kendilerinde bazı keşiflerin açıldığını sanarak medyumluk iddiasıyla ortaya çıkmaktadırlar. Fakat yaptıkları işlemler insanlara zarar vermeye ve tutmamaya başladığında ise gerçek yüzleri ile insanlar da kendileri de yüzleşirler. Medyum Saliha Hoca ise soylu bir kandan gelen medyumlardan birisidir. Bundan sebeple birçok insanın derdine her koşulda deva olmayı başaran ve insanların sevgisine, takdirine kavuşmuş bir medyumdur. Medyum Saliha, yaptığı aşk büyüleri ve evlilik büyüleri sayesinde birçok kişinin mutlu yuvalar kurmasını sağlamıştır.

Tabi ki Medyum Saliha Hanım dünya da bir denge olduğunun bilincinde olduğu için insanların farklı istekleri olabileceğini de bilmektedir. Bu sebeple kendisinden her konuda yardım isteyen insanları asla yargılamadan çözüm yolları da üretebilmektedir. İnsanların Bağlama büyüsü ve kara büyü çeşitlerinden herhangi birini istemesi de normaldir. Hocamız insanlara sadece bunun gücünden ve insanlar için nelere sebep olabileceğinden bahsederek uyarılarını yapar. Geri kalanı ise insanların kendi iradelerine kalmış bir meseledir. Medyum Saliha Hoca, hüddamlar gibi cinler ile irtibata geçer ancak onlar kesin bir itaat ile hocamızın emirlerini yerine getirirler. Çünkü Medyumluğun gücünü bilen cinler hocamızın sözünden çıkmamayı tercih etmeyi daha akıllıca bulmaktadırlar.

Tüm bunların yanında insanlar her gün hocamızı ve yardımcılarını arayarak yapılan işlemlerin tutmasından duydukları memnuniyetleri dile getirmektedirler. Birçok kişi bu memnuniyet sebebiyle hem çevresini hem akrabalarını hocamıza yönlendirerek sorunlarının kesin çözümlerinin bulunmasını sağlamaktadırlar. Medyum Saliha Hanım, bunca ilgi ve alakadan dolayı yoğun bir programa sahip olsa da herkesin derdine derman bulabilmek için gecesini gündüzüne katarak insanlara yardımcı olmaktadır.