papaz büyüsü bilgileri vermeye başlıyoruz. İslamiyetten önceki hak dinlerden olan kutsal kitap Zebur papaz büyüsü konusuna açıklık getirmektedir. İbranice kelimelerden oluşan bu papaz büyüsünün bu nedenle bu havas ilmine vakıf medyum hocalar tarafından yapılması gerekir. Medyum Işılay tarafından papaz büyüsü başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Evde kendi kendine papaz büyüsü yapmak mümkün olmaz. Çünkü büyü yaptıracak kişinin Zebur kutsal kitabına vakıf olmasının yanı sıra Allah’ın gizli dünyanın kapılarını açtığı bahtiyar kullarından olmasına bağlı bir durumdur.

İşte bu nedenlerle papaz büyüsü evde yapılmaz. Bu büyüyü yaptıracak kişinin mutlaka Medyum Işılay kişiyle iletişime geçerek manevi destek alması şarttır. Bunun ötesinde evde yapılacak büyü sadece boş vakit almaktan öteye gidemeyecektir. Günümüzde insanların Kur’anda açıkça büyünün varlığı ayetle sabit olduğu halde büyüye iman etmemesi kişilerin kendi deneyimleriyle yapmaya çalışıp da başaramadıkları büyü yöntemlerine dayanır. Çünkü büyü yapmak her insanın yapabileceği bir şey değildir.

Medyum Işılay da Allah’ın bir kuludur. Allah dilemezse hiçbir şey gerçekleşmez. Medyum kişiler Allah’ın rızasını kazanarak yaratılış itibariyle yani fıtratı icabı gizli ilimlerin anahtarı eline verilmiş kişilerdir. Nasıl ki evliya ve Allah dostu mübarek zatlar için aynı durum geçerliyse medyum kişiler için de bu durum geçerlidir. Medyumlar büyü yaparken Allah’ın tıpkı insanlar gibi kul olarak yarattığı ve ayet indirerek de sadece insanları ve cinleri kulluk etsinler diye yarattığı cinler alemiyle de irtibata girer. Buna hüddamları davet etmek denir.