Endüstriyel Atık Nedir
Plastik Çöp Konteynerleri Çağımızda teknoloji ve sanayi hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu durum çeşitli kolaylıkları sunmakla birlikte dünya nüfusunun artması paralelinde tüketim ve üretim düzeyleri giderek yükselmektedir. Bu hızlı üretim ve tüketim döneminde bilinçli olmadan maliyetleri azaltmak için yapılan sanayi faaliyetleri tabiata büyük çaplı zararlar vermektedir. Bu sebeple bu zararların farkında olan ülkeler çevre dostu çözümler bulmaya ve bu çözümleri uygulamaya özen göstermektedir. Geri dönüşüm ile yeniden endüstriye kazandırılan atıklar ile insan sağlığına tehdit oluşturmadan ekonomiye katkı sunulmaktadır.

Endüstri sektöründe işlenerek veya tüketilerek kullanılmış olan maddelerden arta kalan, zaman içinde herhangi bir biçimde işlenemeyen, tüketilemeyen türlü metaller, makinelerden arta kalan yağlar, cüruf ve maden atıklarına endüstriyel atık adı verilmektedir.

Tüm ekosisteme çeşitli yönlerden zararlı etkileri olan bu endüstriyel atıklar, uygun bir biçimde imha edilmedikleri takdirde kalıcı sağlık problemlerine ve bulaşıcı hastalıklara sebep olabilmektedir. Dünya ekonomisine verdiği zararlar ise büyük çaptadır.